Våra senaste

Nyheter

Laddning av hybridbilar eller elbilar

Viktig information till: Hybridbilsägare Ni får absolut inte använda föreningseluttag i garagen för att ladda era bilar. Ni måste ta kontakt med styrelsen för att montera speciella eluttag som är
Läs mer

Viktigt meddelande från styrelsen

Som ni redan vet så har styrelsen monterat ett nytt passersystem i alla hus. Ni behöver nu byta era gamla blippar mot nya då de kommer inte att fungera. Med
Läs mer

Informationsbrev April 2022​

Styrelsen kommer att ha möte med en ny leverantör/entreprenör om inglasning av balkong för de som är intresserad och återkommer med besked. Fas 1 av säkerställande av källarförråd är nu
Läs mer

Informationsbrev Mars 2022​

•    Styrelse har börjat åtgärda bristerna enligt brandbesiktnings protokollet. Arbetet med montering av brandvarnare i varje trapphus samt källare och källargången har påbörjats. Brandsläckare kommer även att monteras i
Läs mer

Informationsbrev Februari 2022

Nya lägenheter har fått staketet och plexiglasskydd ovan dörren. Räcken på 185 och garage längden är på gång den ska kompletteras med förläggning. Begärt offert på tegelknakning som en lösning
Läs mer

Årsstämma

Hej, Föreningsstämman i år sker de 11 december 2021 11:00 i gårdshuset på Skärholmen gård. Kaffe och fika kommer att finnas på plats. Resultat av dagens röstning var till fördel
Läs mer

Informationsbrev augusti 2021

Ute miljö/miljörum Ny gunga kommer att ordnas när fästena är omgjorda då de var i fel storlek. Kanterna är flyttade kring gungorna och lekställning för att följa de riktlinjer som
Läs mer

Informationsbrev Juli 2021

Ute miljö/miljörum:  Ny gunga kommer att ordnas september månad. Plantering vid husen fortsätter. Grovsoprummen behöver vi alla ta ansvar för då det slängs lite allt möjligt som färg, mattor, m.m.
Läs mer

iPhones och porttelefonen

Hej, Ett antal medlemmar har hört av sig och påpekat att porten inte öppnas när man trycker på knappen 5 med en iPhone. Vi har nu hittat en lösning som
Läs mer

Informationsbrev juni 2021

Ute miljö/miljörum: –          Rabatter med växter/blommor kring hus kommer att succesivt att färdigställas då växtlighet blivit försenat. Växtlighet skulle varit beställt redan i januari månad men
Läs mer