Trivselregler

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor så nära varandra som vi gör. Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar och dess eventuella gäster ska förhålla sig till Alla blir lite gladare och mår lite bättre av sin skönhetssömn. Medan vi alla är olika och har olika tider så är det bestämt att:
 • Söndagar/helgdagar samt alla dagar efter kl 22.00-08.00 ska det vara tyst.
 • Du har rätt att ha fest så ofta du vill, men du har inte rätt att störa dina grannar. Ska man ha fest eller spela hög musik måste man ta hänsyn till sina grannar.
 • Renoveringsarbeten och annat som för oväsen som kan tänkas vara störande för de som bor runt omkring bör planeras, så att det stör så lite som det är möjligt och inte pågår efter 00. Ej heller påbörjas före klockan 08:00 på helger.
 • Aftnar och röda dagar tar vi hänsyn 00.00-00.00
 • Vid större renovering i lägenheten ska föreningen alltid kontaktas, särskilt om det innefattar det elektriska, värme-sanitet-vatten eller bärande väggar. Vissa ingrepp kräver bygglov.
 • Det är viktigt att tänka på ljudnivån i trapphusen då ljuden ekar in i lägenheterna. Det är ni som bor här som ansvarar för att era gäster tar hänsyn och följer de regler som vi har.
 • Koppeltvång: Lagen om tillsyn över hundar innebär att du som hundägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Husdjur skall därför alltid vara kopplade inne på området, Husdjur får inte vistas i lekplats, rastas eller gå lösa. Detta är en säkerhetsåtgärd och följer man ej denna regel så kan man bli skadeståndsskyldig om något inträffar
 • Området ska hållas rent för allas gemensamma trivsel. Det finns mindre soptunnor utplacerade, men kom ihåg att vi också har sopsortering.
 • Vi kör inte med motorfordon på gångbanor och gräsmattor det är förbjudet och det är heller inte tillåtet att tvätta bilar inom området, det är enligt miljöbalken olagligt att uppsåtligen förorena mark, vatten och luft.
 • Skräp och bråte på balkonger är inte bara otrevligt, det är också en brandrisk. Därför ska balkongerna hållas snygga och rena, oavsett om de används eller inte. Den som röker på sin balkong får absolut inte kasta ut fimpar eller aska rakt ut så att detta kan blåsa in till grannen under eller bredvid. Detta både ur trivselsynpunkt och av säkerhetsskäl; en glödande fimp på grannens matta kan orsaka brand.  I utemiljön ska fimpar och använda snusprillor aldrig kastas på marken utan tas om hand av den som rökt/snusat. Detta för att värna om vår miljö samt barn som kan bli förgiftade av dem vid förtäring.
 • Trappuppgångar skall hållas fria från cyklar, barnvagnar och dörrmattor pga. fara vid brand samt åtkomst för lokalvårdaren.
 • De gemensamma tvättstugorna ska alltid städas efter användning. Ingen tycker om att tvätta i en oren miljö.
 • Det är förbjudet att ”kasta mat, bröd & matrester till fåglar då det drar till sig skadedjur.
 • Vi skakar inte sängkläder och mattor från fönster eller balkong, vi hänger heller ej ut mattor eller sängkläder över balkonräcket.
 • Större elektronik, till exempel kylskåp, ska medlemmen själv ordna borttransport för. Detta kan man göra tex i Sätra återvinningscentral.
 • Vi röker inte i allmänna utrymmen, trapphusen eller utanför entré
 • Vi släpper inte in okända personer i porten, samt lämnar ej entrédörrar öppna för att förhindra inbrott.
 • Om lägenheten hyrs ut utan styrelsens godkännande eller i strid med villkoren för andrahandsuthyrning är detta en otillåten uthyrning som kan lämnas till jurister för behandling och så småningom leda till ett förverkande av bostadsrätten. Detta kan också ske om innehavaren inte tar sitt ansvar enligt ovan punkter.
 • Grillning sker på platser som är avsedda för det, att släcka ordentligt och att kasta skräpet efter er. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen med kol/gasolgrill.