Välkommen till Brf.Hasselholmen1

Bostadsrättsföreningen ligger i ett naturskönt område med närhet till Mälaren och storstad.

I föreningen ingår fyra stycken bostadshus om 6 våningar med två lägenheter på varje våningsplan. Förutom lägenheter och lokaler ingår garage och parkeringsplatser.

Antal bostadslägenheter 150 stycken

Antal garage varm/kall 75 stycken

Antal p-platser 94 stycken

Total markareal 16 697 m²

Adress Vårbergsvägen 173-195

e-post till styrelsen: styrelsen@hasselholmen.se