Medlemmarnas

Tjänster

Felanmälan/fastighetsskötsel

Från och med 1 Januari 2021 heter vår fastighetsförvaltare Delagott AB

Felanmälan och fastighetsskötsel 

Felanmälan vardagar  dagtid 09.00-17.00 tel.08 5511 0500

Eller www.delagott.se/felanmalan  lösenord 1111

Jourutryckning helgdagar Dygnet runt tel.08 5511 0500

Jourutryckningar är kostsamt för föreningen därför ska denna endast användas vid skada som måste åtgärdas omgående och är av akut karaktär.

Parkering

Parkering och garage hyrs endast ut till boende på Brf Hasselholmen 1.

Föreningen har:

 • 54 parkeringsplatser:  351 kr/månad
 •   9 parkeringsplatser (152-160): 523 kr/månad
 • 49 kallgarage:  472 kr/mån
 • 45 varmgarage: 628 kr/mån

Det är inte tillåtet att överlåta platsen till någon annan.

Eftersom platserna är begränsade finns en kölista för utomhusparkering och en kölista för kall/varm garage. Det går att stå i samtliga köerna samtidigt. Anmälan till kölistorna görs till styrelsen nedan kontaktformulär.

När en parkeringsplats blir ledig erbjuds platsen till nästa på respektive kölista. Den personen har tre dagar på sig att antingen hyra platsen eller avstå från platsen. Efter tre dagar erbjuds platsen till nästa på kölistan.

En parkeringsplats är avsedd för personbil eller motorcykel (i garage) som ägs av eller som disponeras som tjänstebil av medlemmar och boende i föreningen. Används platsen för annat ändamål, sägs de upp.

Parkering är endast tillåten på anvisad plats.

 • Hyresgästen ansvarar för städning och ordningshållning av egen garageplats.
 • Det är inte tillåtet att förvara annan utrustning/materiel på garageplatsen av brandsäkerhetsskäl t.ex. olja, reservdunk med bensin.
 • Vid händelse av brand kan hyrestagare av garageplats hållas ansvarig för uppkomst av brand eller hindrande av räddningstjänsten. Oljespill (Läckande fordon) ska tas om hand av fordonsägaren och åtgärdas omgående.
 • Föreningen äger tillträde till en samtliga platser för att vid behov utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.

Föreningen fritar sig allt ansvar för skada av vad slag det vara må på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan inte uppkommit genom föreningens eget vållande.

 • Uppsägningstid för parkeringsplats är 3 månader, lika för såväl medlemmen som föreningen.
 • Hyresgästens rätt är förverkad och avtalet sägs upp med omedelbar verkan om hyresgästen underlåter att i rätt tid erlägga avgiften eller i övrigt underlåter sig att ställa sig till efterrättelse de villkor som intagits i detta avtal eller som regleras i lag.
 • Återbetalning av erlagd hyra sker inte.
 • Om man valt att avstå en parkering två gånger stryks man från kölistan.
 •  
 • Om ett fordon står uppställt i strid med dessa regler kan en kontrollavgift utfärdas enligt Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

   

Fyll i formuläret för att ställa dig i kö för parkering.

tvättstugorna

Viktig information

Tvättstugorna kommer att tas bort inom ett par månader.
Mera info kommer beträffande detta senare.

Porttelefoner

Följanummer används i respektive hus lägg gärna in numret i telefonboken så ser ni att det är porttelefonen som ringer.

Hus 1. 173-177 tel. 010-351 75 09

Hus 2.179-183 tel. 010-351 75 10

Hus 3. 185-189 tel. 010-351 75 11

Hus 4.191-195 tel. 010-351 75 12

SÅ HÄR GÖR NI NÄR NÅGON RINGER FRÅN PORTTELEFONEN !

Svara och och tryck sedan 5 för att öppna dörren

Brickor samt nycklar

Lägenheter på Brf Hasselholmen 1 är tilldelade:

 • Tre nyckelbrickor till entré, källare, tvätt- och miljörum.
 • En källarnyckel.

Det går bra att beställa fler nyckelbrickor. Beställning sker via mail till styrelsen@hasselholmen.se

 • Nyckelbrickor Pris 150 kronor/styck.

Endast den som står på kontraktet kan kvittera ut nyckelbrickor eller nyckel, medtag legitimation. Debitering sker via faktura.

Regler vid andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning godkänns för ett år. För detta debiteras den boende andrahandsuthyrningsavgift enligt gällande lag och stadgar.

Förlängning av andrahandsuthyrning görs ENDAST för särskilda skäl såsom t.ex. studier på annan ort (intyg krävs från utbildningsenheten),tidsbestämt arbete utomlands, typ projekt (intyg krävs) samt skäl som fastställt av Hyresnämnden.

Bredband, TV och Telefoni

Till fastigheterna har Ownit installerat ett Fiber-Lan nät som finns i varje lägenhet. Observera att TV box och router tillhör lägenhet och ska lämnas kvar vi avflytt.

Till varje lägenhet har en trådlös router samt TV box levererats.

I nätet erbjuds Internet upp till 1000/1000 Mbit/s, telefoni samt TV-kanalpaket kanal 1-12 samt ytterligare 7 kanaler samt Ownit Play

Cykelförråd

Viktig information

Cykelförråden går ej att boka. Alla förråden kommer att byggas om till lägenheter. För mera information kontakta styrelsen.

Hissar

Service och underhåll på våra hissar hanteras av City Hiss AB

Vid fel kontakta styrelsen på
styrelsen@hasselholmen.se

Miljörummen

Den senaste tiden har det kastats mycket i miljörummen som inte hör hemma där. Vi vill därför påminna alla boenden i Hasselholmen 1, hyresgäster och medlemmar, att det inte är tillåtet att slänga byggsopor eller liknande i fastighetens miljörum. Rummen är avsett för mindre grovsopor som får plats i kärlen och skall slängas enligt skyltarna ovanför kärlen. För större sopor och byggavfall hänvisas till Stockholms Stads återvinningscentral i Sätra på Strömsätravägen 8. öppettider mån-tors 10.00-20.00 fre.-sön 9.00-17.00 Ingen avgift för privatpersoner 

Vi hoppas på ert samarbete då vi annars kan komma att bli tvungna att stänga miljörummen.

Yttre underhåll

Yttre städning ,plogning, gräsklipp utförs av Jonssons Fastighetsjour

Ansvarig Patrik Karlsson telefon 08 550 15660

I uppdraget ingår

 • Plogning under vinterhalvåret
 • Sandning av gångar och parkeringar
 • Handskottning av trapp från nedre parkering till busshållplats
 • Påfyllning av sand i sandlådor vid behov
 • Gräsklippning sommarhalvåret
 • Tömning av papperskorgar året runt
 • Skräpplock året runt

Prenumeration på

Infobrev

Anmäl dig till infobrevet nedan