Skip to content

Våra senaste

Nyheter

Informationsbrev

El parkeringarna är klara nu. Informationsskylten med taxa är beställd. Stolparna kommer att sättas i drift inom kort. Fortsatt arbete på fasaden. knackningen hittills har visat att vi har en
Läs mer »

Informationsbrev April 2022​

Styrelsen kommer att ha möte med en ny leverantör/entreprenör om inglasning av balkong för de som är intresserad och återkommer med besked. Fas 1 av säkerställande av källarförråd är nu
Läs mer »

Informationsbrev Mars 2022​

•    Styrelse har börjat åtgärda bristerna enligt brandbesiktnings protokollet. Arbetet med montering av brandvarnare i varje trapphus samt källare och källargången har påbörjats. Brandsläckare kommer även att monteras i
Läs mer »

Informationsbrev Februari 2022

Nya lägenheter har fått staketet och plexiglasskydd ovan dörren. Räcken på 185 och garage längden är på gång den ska kompletteras med förläggning. Begärt offert på tegelknakning som en lösning
Läs mer »

Informationsbrev augusti 2021

Ute miljö/miljörum Ny gunga kommer att ordnas när fästena är omgjorda då de var i fel storlek. Kanterna är flyttade kring gungorna och lekställning för att följa de riktlinjer som
Läs mer »

Informationsbrev Juli 2021

Ute miljö/miljörum:  Ny gunga kommer att ordnas september månad. Plantering vid husen fortsätter. Grovsoprummen behöver vi alla ta ansvar för då det slängs lite allt möjligt som färg, mattor, m.m.
Läs mer »

Informationsbrev juni 2021

Ute miljö/miljörum: –          Rabatter med växter/blommor kring hus kommer att succesivt att färdigställas då växtlighet blivit försenat. Växtlighet skulle varit beställt redan i januari månad men
Läs mer »

Informationsbrev maj 2021

Ute miljö/miljörum: –          Rabatter med växter/blommor kring hus kommer att iordningsställas. –          Lekplats är nu besiktigad och det vi fick nedslag på kommer att åtgärdas. –          Plantering i de stora krukorna kommer att
Läs mer »

Informationsbrev April 2021

Det har nu gått över en månad sedan vi blev inröstade av er medlemmar som ny styrelse, vi kommer att fortlöpande skicka ut information en gång i månaden kring vad
Läs mer »