Skip to content

Våra senaste

Nyheter

Informationsbrev Mars 2023

Föreningen har lyckats med bergsprängningen utanför hus 3 utan problem. Nu ska sopbehållarna sättas ner under kommande veckorna. Mer information om sophanteringen kommer ut inom kort. Ekonomi läget är än
Läs mer »

Information inför sprängningsarbeten

Information inför sprängningsarbeten Under perioden 2023-02-09 till 2023-02-17 kommer sprängningsarbeten att genomföras på vårbergsvägen 189 hus skärholmenarbeten kan upplevas störande SBB kommer att Vidta åtgärder för attminimera dessa störningar, Sprängningsarbetet
Läs mer »

Uppgradering av porttelefoner

Måndag 13/2.Startar uppgraderaingen av talsvar i porttelefonerna. Nyare Iphone skall fungera efter uppgraderingen!Det blir en kort störning under bytet av talsvarsboxen. Sen när någon ringer från porttelefonen då visas det
Läs mer »

Informationsbrev Februari 2023

Sopstationerna:Arbetet har påbörjats under November månad och vi har fått leveransen. Tanken var att allt ska vara klar under december månad. Station 1 har grävts klar och är färdig för
Läs mer »

Informationsbrev oktober 2022

Styrelsen har beslutat om att bygga 2 sopstationer utomhus med 2 sopnedkast. En för hushållsavfall och en för matavfall. Arbetet beräknas vara klar till årsskiftet. Mer information och möte kommer
Läs mer »

Informationsbrev september 2022

Ownit har äntligen levererat TV boxarna. Vi kommer att dela ut de så snart som möjligt. Dörrsystemet är bytt, alla medlemmar har fått nya brickorna som är säkrare och kopieringsskyddade.
Läs mer »

Informationsbrev

El parkeringarna är klara nu. Informationsskylten med taxa är beställd. Stolparna kommer att sättas i drift inom kort. Fortsatt arbete på fasaden. knackningen hittills har visat att vi har en
Läs mer »

Informationsbrev April 2022​

Styrelsen kommer att ha möte med en ny leverantör/entreprenör om inglasning av balkong för de som är intresserad och återkommer med besked. Fas 1 av säkerställande av källarförråd är nu
Läs mer »

Informationsbrev Mars 2022​

•    Styrelse har börjat åtgärda bristerna enligt brandbesiktnings protokollet. Arbetet med montering av brandvarnare i varje trapphus samt källare och källargången har påbörjats. Brandsläckare kommer även att monteras i
Läs mer »

Informationsbrev Februari 2022

Nya lägenheter har fått staketet och plexiglasskydd ovan dörren. Räcken på 185 och garage längden är på gång den ska kompletteras med förläggning. Begärt offert på tegelknakning som en lösning
Läs mer »