Skip to content

Information från Hyregästföreningen


Förhandlingsöverenskommelse

Församling:                   Skärholmen Avser fastighet:                       Hasselholmen 1
Hyresvärd:                     Brf Hasselholmen 1
Adress:                          Vårbergsvägen  173-197
Antal lägenheter:          36

För bostadslägenheter i bifogad specifikation har denna dag överenskommelse träffats om höjning av utgående totalhyror att gälla från och med den 1 maj 2024 och tills vidare.

Överenskommen höjning: 5%. Den retroaktiva höjningen fördelas på två månader.

Överenskommelsen förutsätter att uppvärmning och vatten ingår i hyran.

Särskilda villkor: I samband med generell hyresförändring i fastigheten höjs hyran med fem procent från den 1 maj 2024, det gäller dock inte hushåll som väljer att inte få installerade maskiner i badrummet. I samband med denna överenskommelse har hyran reglerats för att tvättstugan har stängts.

Med anledning av att tvättstugan stängts och dess tvättmöjligheter för hyresgästerna har tagits bort kommer varje hushåll att få en tvättmaskin och en torktumlare installerad i badrummet på hyresvärdens bekostnad.

Hyresvärden ansvarar för underhåll och byte av maskinerna så länge inte hyresgäster har orsakat skada av desamma p g a vårdslöshet.

I de fall hushåll ej behöver få installerat tvättmaskin och torktumlare sänks hyran med fem procent. Om hushåll önskar få installerade tvättmaskin och torktumlare längre fram har hyresvärden rätt att höja hyran med fem procent. Hyresgästerna har även fått möjlighet att skriftligt godkänna förändringen av tvättmöjligheten i fastigheten.

Denna förhandlingsöverenskommelse avser ändring av hyresvillkor som vid ändringstidpunkten följer av mellan parterna tidigare träffad förhandlingsöverenskommelse. Denna överenskommelse utgör inte ändring avseende hyresvillkor för sådan lägenhet som omfattas, eller tidigare omfattats, av förhandlingsöverenskommelse avseende presumtionshyra enligt 12 kapitlet 55 c §. Avvikelse från ovan ska i förhandlingsöverenskommelsen särskild anges.

Parterna är överens om att hyressättningsavgift ska tillämpas för fastigheten,

f.n. 12 kronor i månaden per lägenhet och år, vilket ingår i den utgående och överenskomna hyran.

Det åligger hyresvärden att underrätta hyresgästerna om innehållet i denna överenskommelse och andra överenskommelser under avtalsperioden. Om överenskommelsen pga. felaktig uppgift, förbiseende eller annan liknande anledning fått ett oriktigt innehåll, skall parterna medverka till att rättelse sker snarast

Stockholm den 24 maj 2024

Hyresvärd                                              Hyresgästföreningen

enligt fullmakt                                      Region Stockholm

 Charlott Jerndahl Willner

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, tips önskemål eller funderingar.

Med vänliga hälsningar styrelsen.

Dela via: