Skip to content

Informationsbrev September 2023

v  Om du planerar att renovera ska bullriga arbeten som kan upplevas som störande, exempelvis borrning, läggas mellan 08:00-18:00 på vardagar och mellan 10:00-17:00 på helger. Är det ett varaktigt arbete, dvs. flera dagars kontinuerliga störningar, förvarna gärna dina närmaste grannar.

v Trappuppgångar och utrymme utanför varje lägenhet får inte användas till förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar. Detta med hänsyn till gällande brandsäkerhetsregler. Cyklar ska förvaras utomhus eller i cykelförråd. Det gäller även barnvagnar och lekutrustning t.ex. pulkor och snowracer och skor. Saker som lämnas utanför dörren kommer styrelsen att beslagta.

v Tvättstugorna: Vi har haft ett flertal avstängningar. Anledning är att användare inte städar efter sig! För att någon ska bli avstängd så får vi in bilder och film som bevis. Vi går igenom allt noga innan någon blir avstängd. Det är inte styrelsens skyldighet att städa efter er! Vi hjälps åt att ta vårt ansvar och städa efter oss.

v Sopstationerna är nu helt klara. Vi kommer att dela ut startkittet för matavfall lördagen 9/9 11:00 – 15:00 söndagen 10/9 12:00 – 16:00. Vi kommer att befinna oss i garage 21-22. 11/9 stängs alla sopnedkast. Sen går det endast att använda dom nya sopstationerna. Papperspåsar kommer att finnas att hämtas hos styrelsen när papperspåsarna är slut! O.B.S Papperspåsarna får endast användas till matavfall.

v Vi alla hjälps åt att hålla portarna på fram och baksidan stängda hela tiden. Så att vi inte får in obehöriga!

v Inglasning av balkonger måste alltid godkännas av styrelsen.

v Misskötseln av miljörummen tas på största allvar nu då det har kostat föreningen onödiga pengar. Styrelsen har beslutat att miljörummen kommer att vara öppna för boenden mellan 07:00 till 22:00. Styrelsen ser över om möjligheten att stänga av boenden som missköter sig och inte sortera på rätt sätt.

v Renovering av bostadsrätter! Omfattningen av ändringar och renoveringar i en bostadsrätt är idag ganska omfattande. Den 1 januari infördes nya och tydligare regler av vad som gäller vid renovering av bostadsrätter. åtgärder kräver nu uttryckligen tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme kommer nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet.
INGEN RENOVERING FÅR GENOMFÖRAS UTAN STYRELSENS GODKÄNNANDE OCH TILLSTÅND.

v Några har inte hämtat ut sina nya tv-boxar! För att byta ut den behöver vi få in den gamla boxen med kablar och fjärrkontroll. Skicka ett mail till styrelsen så kommer vi överens om en dag som ni kan hämta ut den nya smartboxen för tv:n.

v Det finns fortfarande lediga cykelförråd för uthyrning. Kostnaden är 120 kr per månad. Nu kan man ha fler än ett cykelförråd om man vill. Anmäl intresset via hemsidan eller ta kontakt med styrelsen.

v O.B S Man får absolut inte slänga cigarettfimpar från balkongen eller att röka utanför portarna detta gäller även på baksidan av husen.

v IT tipsar i boknings appen för tvättstugan kan man trycka på information! Då får man upp meddelanden som finns på infotavlorna i portarna och även om det skulle vara ett privat meddelande från styrelsen.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, tips önskemål eller funderingar.

Med vänliga hälsningar styrelsen.

Dela via: