Skip to content

Våra senaste

Nyheter

Laddning av hybridbilar eller elbilar

Viktig information till: Hybridbilsägare Ni får absolut inte använda föreningseluttag i garagen för att ladda era bilar. Ni måste ta kontakt med styrelsen för att montera speciella eluttag som är
Läs mer »

Viktigt meddelande från styrelsen

Som ni redan vet så har styrelsen monterat ett nytt passersystem i alla hus. Ni behöver nu byta era gamla blippar mot nya då de kommer inte att fungera. Med
Läs mer »

Informationsbrev April 2022​

Styrelsen kommer att ha möte med en ny leverantör/entreprenör om inglasning av balkong för de som är intresserad och återkommer med besked. Fas 1 av säkerställande av källarförråd är nu
Läs mer »