Skip to content

Informationsbrev oktober 2022

 • Styrelsen har beslutat om att bygga 2 sopstationer utomhus med 2 sopnedkast. En för hushållsavfall och en för matavfall. Arbetet beräknas vara klar till årsskiftet. Mer information och möte kommer att hållas av styrelsen för att tydligt förklara hur sorteringen ska gå till. Sopnedkasten kommer att stängas av direkt efter att arbetet är klar. Stationerna kommer att byggas mot varma garagen, en vid gaveln av hus 2 där hus 1 och 2 ska slänga soporna i och en vid gaveln av hus 3 där hus 3 och 4 ska slänga soporna i.
 • Dörrarna till Elskåpen i källargångarna har bytts ut. Alla gamla dörrar var i dåligt skick och vissa av dem gick inte att stänga och låsa. Plåt dörrar har installerats istället för trädörrar.
 • Hyran på alla parkeringar och garage har höjts med 30%. Nya avgiften börjar att gälla från och med årsskiftet. Även gästparkeringen har höjt från 60 kr per dygn till 80 kr.
 • Utemiljö: Vinterblommorna och lökar till vårblommorna är nu planterade. Höststädning hålls lör. den 29e oktober.
 • Ekonomi: Som alla vet så har alla kostnader ökat. Räntan för lånet har dragit iväg väldigt mycket. Även elkostnaden och fjärrvärmen har gått upp jättemycket. Än så länge så har styrelsen inga planer på att höja avgiften fastän allt har blivit så dyr. Styrelsen försöker att täcka de ökade kostnaderna på ett annat sätt och sista utvägen kommer att bli höjning av avgiften. Styrelsen har även beslutat att frysa ner allt onödigt arbete i föreningen och bara utföra nödvändiga arbete och slutföra släpande arbete. Styrelsen har börjat dessutom att ta andra åtgärder för att spara så mycket som möjligt bland annat att se över avtal som kostar föreningen för mycket som till exempel sophämtningen där föreningen har tecknat ett nytt avtal med en ny entreprenör och sparat flera tusen kronor per månad.
 • Fastighet: Föreningen har sen länge fortfarande problem med stammarna och avlopp. Inget gjordes i rören i källargångarna i samband med ombildningen. Många av boenden som bor på första våningen har fortfarande problem med avloppet där avloppsvattnet kommer upp i toaletterna. Ett tidigare beslut från styrelsen som finns sen förut och en åtgärd kommer att utföras i ett av husen. Arbetet kommer att påbörjas inom kort. Tyvärr så kommer detta att kosta föreningen en hel del men det måste göras.
 • 2 st Julgranskoner är köpta istället för levande granar. En kommer att monteras på gården mellan hus 1 och 2 i mitten där alla får syn på den och den andra i mitten av gården mellan hus 3 och 4.
 • Målning av el-parkeringen är på gång. Den skulle ha varit klar för länge sen men på grund av olika orsaker har det blivit försenad.
 • Omläggning av stenplattorna utanför vissa portar samt byte av de som är spruckna.
 • Ombildning av några cykelförråd i alla hus från cykelförråd till vanligt förråd. Vi kommer att slå ihop 2 cykelförråd till ett ordinarie förråd för att sen dela ut de till nya lägenheter som inte har ett vanligt förråd eftersom de inte räcker till. Enligt lag så har föreningen skyldighet att förse de lägenheterna med förråd och det är den enda lösningen.
 • Det finns fortfarande lediga cykelförråd för uthyrning. Kostnaden är 120 kr per månad. Nu kan man ha fler än ett cykelförråd om man vill. Anmäl intresset via hemsidan eller ta kontakt med styrelsen.
 • Stämman kommer att äga rum i december. Mer information kommer att delas ut i tid. Är ni intresserade av att sitta i styrelsen, ta kontakt med styrelsen eller Charlott.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, tipsönskemål eller funderingar.

Med vänliga hälsningar styrelsen.

Dela via: