VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE

Det är inte tillåtet att inom Brf.Hasselholmens område rasta hundar utan koppel.

Ni måste alltid plocka upp efter hunden!

Förbjudet att kasta/lägga ut mat på gräsmattor och andra ytor!

Ej tillåtet att grilla på balkong med gasol/kolgrill.