Yttre underhåll

Yttre städning ,plogning, gräsklipp utförs av Jonssons Fastighetsjour

Ansvarig Patrik Karlsson telefon 08 550 15660

I uppdraget ingår

  • Plogning under vinterhalvåret
  • Sandning av gångar och parkeringar
  • Handskottning av trapp från nedre parkering till busshållplats
  • Påfyllning av sand i sandlådor vid behov
  • Gräsklippning sommarhalvåret
  • Tömning av papperskorgar året runt
  • Skräpplock året runt