Regler vid andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning godkänns för ett år. För detta debiteras den boende andrahandsuthyrningsavgift enligt gällande lag och stadgar.

Förlängning av andrahandsuthyrning görs ENDAST för särskilda skäl såsom t.ex. studier på annan ort (intyg krävs från utbildningsenheten),tidsbestämt arbete utomlands, typ projekt (intyg krävs) samt skäl som fastställt av Hyresnämnden.