Brickor samt nycklar

Lägenheter på Brf Hasselholmen 1 är tilldelade:

  • Tre nyckelbrickor till entré, källare, tvätt- och miljörum.
  • En källarnyckel.

Det går bra att beställa fler nyckelbrickor. Beställning sker via mail till styrelsen@hasselholmen.se

  • Nyckelbrickor Pris 120 kronor/styck.
  • Källarnyckel 350 kronor/styck.

Endast den som står på kontraktet kan kvittera ut nyckelbrickor eller nyckel, medtag legitimation. Debitering sker via faktura.