Miljörummen

Den senaste tiden har det kastats mycket i miljörummen som inte hör hemma där. Vi vill därför påminna alla boenden i Hasselholmen 1, hyresgäster och medlemmar, att det inte är tillåtet att slänga byggsopor eller liknande i fastighetens miljörum. Rummen är avsett för mindre grovsopor som får plats i kärlen och skall slängas enligt skyltarna ovanför kärlen. För större sopor och byggavfall hänvisas till Stockholms Stads återvinningscentral i Sätra på Strömsätravägen 8. öppettider mån-tors 10.00-20.00 fre.-sön 9.00-17.00 Ingen avgift för privatpersoner 

Vi hoppas på ert samarbete då vi annars kan komma att bli tvungna att stänga miljörummen.