Ekonomisk förvaltning

OBS ! Från och med 1 Januari 2021 heter vår nya ekonomiske förvaltare Charlott Jerndahl AB

Förvaltning, avgifter, ekonomi, hyror & kontraktsfrågor

Telefon måndag-fredag  08.30-12.00, 08 1220 4545         

e-post ekonomi@jerndahl.com