Felanmälan/fastighetsskötsel

Från och med 1 Januari 2021 heter vår fastighetsförvaltare Delagott AB

Felanmälan och fastighetsskötsel 

Felanmälan vardagar  dagtid 09.00-17.00 tel.08 5511 0500

Eller www.delagott.se/felanmalan  lösenord 1111

Jourutryckning helgdagar Dygnet runt tel.08 5511 0500

Jourutryckningar är kostsamt för föreningen därför ska denna endast användas vid skada som måste åtgärdas omgående och är av akut karaktär.