Boka tvätttid

Boka tvättstuga via portalen i porten

1.Håll brickan mot bricksymbolen på tavlan

2.Pila med piltangenten till BOKA

3.Pila till ledig tid (grön märkt)

4.Tryck BOKA

5.Tryck BACK några gånger du har nu bokat din tvättid

BOKA FRÅN MOBIL/PC

Ladda ned appen Electrolux Vision på Android eller på IOS.

Webadressen i appen är följande: http://84.216.47.210/M5WEBBOKNING/api/mobile/visionmobile.asmx

Inlogg: Ert lägenhetsnummer 0xxx

Lösen: Kontakta IT så hjälper vi er  Maila här

IT@hasselholmen.se