Städgruppen

Inom bostadsrättsföreningen finns en städgrupp bestående av boende i området.

Syftet är att se till att önskad städkvalitet utföres av vår städentreprenör.

Huvudansvarig för gruppen är Ann-Marie Schutzler hon nås på e-post E-post till Ann-Marie klicka här