Inpasserings och bokningssystem

 Under våren kommer vi att installera bokningstavlor och porttelefoner i samtliga hus. Under övergången så gäller portkod 6580 05.00-21.00, tider därutöver nyckel.