Valberedning/Styrelsearbete

Kontakta styrelsen om du vill arbeta med föreningen

maila till: styrelsen@hasselholmen.se