Valberedning/Styrelsearbete

 

Valberedningen består av följande personer:

 

Ülker Balta

Halit Azizoglou

 

e-post till valberedningen: valberedningen@hasselholmen.se