Gröna gruppen

Vill du vara med i föreningens gröna grupp och planera för de olika aktiviteter vi har vår och höst

Ansvarig för Gröna gruppen Jessica Bivesjö e-post till Jessica