Gröna gruppen

Vill du vara med i föreningens gröna grupp och planera för de olika aktiviteter vi har vår och höst