Förvaltning ,avgifter, hyror & kontraktsfrågor

OBS ! VALVET BYTER NAMN TILL NABO

Förvaltning,avgifter,ekonomi,hyror&kontraktsfrågor NABO AB.

Avgifter, hyror& kontraktsfrågor vardagar 09.00-11.00

tel. 010 288 00 27 e-post ekonomi@nabo.se

NABO  AB är en totalleverantör inom fastighetsförvaltning och erbjuder kompetens inom alla delar som rör ekonomi,administration,skötsel,drift och underhåll av fastigheter.”