BOKA TVÄTTSTUGA/HANTERA PORTTELFONER

SÅ HÄR GÖR DU NÄR DU BOKAR TVÄTTSTUGA FRÅN TAVLAN I PORTEN

1.Håll brickan mot bricksymbolen på tavlan

2.Pila med piltangenten till BOKA

3.Pila till ledig tid (grön märkt)

4.Tryck BOKA

5.Tryck BACK några gånger du har nu bokat din tvättid

BOKA FRÅN MOBIL/PC

Kontakta IT gruppen så hjälper vi er  Maila här

Länken som används i appen finns här: http://84.216.47.210/M5WEBBOKNING/api/mobile/visionmobile.asmx

Hör av er om ni saknar inloggningsuppgifter till IT@hasselholmen.se


PORTTELEFON

Följande nummer används i respektive hus lägg gärna in numret i telefonboken så ser ni att det är porttelefonen som ringer.

Hus 1. 173-177 tel.08 6800072

Hus 2.179-183 tel.08 6800071

Hus 3. 185-189 tel. 08 6800052

Hus 4.191-195 tel.08 6800045

SÅ HÄR GÖR NI NÄR NÅGON RINGER FRÅN PORTTELEFONEN !

1. Svara och och tryck sedan 5 för att öppna dörren

Behöver du hjälp med brickor,tvättstugebokningar och porttelefoner

Maila:it@hasselholmen.se